Savaitės renginiai 2018 10 15 – 2018 10 21

VMVT

Spalio 14-15 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Fausta Kvaraciejūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė), dalyvauti Valstybių Narių Maisto ir pašarų krizių koordinatorių darbo grupės posėdyje.

Spalio 15–16 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos agentūros (EFSA) Biohas 13-ajame susitikime dėl užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų.

Spalio 17–19 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Okulevičiūtė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos komisijos Nacionalinių kontaktinių asmenų susitikime dėl šalių narių pranešimų apie oficialią kontrolę gyvūnų vežimo metu.

Spalio 17-20 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas vyksta į Lvovą (Ukraina) dalyvauti mokymuose tema “Gyvūnų žudymas ir naikinimas”, kuriuos organizuoja Gynybos ir grėsmių mažinimo agentūra (DTRA).

Spalio 18–20 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tarptautinių klausimų skyriaus vedėja Giedrė Čiuberkytė vyksta į Berlyną (Vokietijos Federalinė Respublika) dalyvauti 10-ajame Vokietijos Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) kontaktinių asmenų (FP) susitikime ir paskaityti pranešimą apie Lietuvos bendradarbiavimą su EFSA.
 

Pavaldžios įstaigos

Spalio 14–17 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė vyksta į Belgradą (Serbija) dalyvauti Centrinės ir Rytų Europos mitybos pajėgumų plėtros tinklo (CAPNUTRA) kartu su Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) Europos ir Vidurinės Azijos regioniniu biuru organizuojamame simpoziume dėl tvarių maisto sistemų sveikoje mityboje. 

Spalio 14–17 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Martina Karalienė vyksta į Romą (Italija) dalyvauti EURL praktiniuose mokymuose dėl parazitologinių palyginamųjų tyrimų organizavimo ir vykdymo.

Spalio 16 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojai dalyvaus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Europos maisto saugos tarnybos organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje „Vienas pasaulis – viena sveikata. Zoonozės ir geroji patirtis“, kuri vyks viešbučio „Holiday Inn Vilnius“ konferencijų salėje, Šeimyniškių g. 1, Vilnius.

Spalio 16–19 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Inesa Savickaitė vyksta į Dubliną (Airija) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame „Drėgmės kiekio stebėsenos paukštienoje“ ekspertų susitikime.

Spalio 16–19 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis inžinierius Virginijus Vaičiūnas vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamame devynioliktame pesticidų stebėsenos tinklo susitikime.

Spalio 17–18 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis inžinierius Tomas Petruškevičius vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti kasmetiniame susitikime pašarų autorizacijos klausimais.

Spalio 18–19 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis inžinierius Arūnas Jankauskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti EURL, atsakingos už priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje, organizuojamame kasmetiniame susitikime pašarų priedų klausimais.


Spalio 25 d. 9.30 val. NMVRVI Kauno teritorinis skyrius (Tilžės g. 18, Kaunas) organizuoja mokymus tema „Veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimo mokymai dėl trichinelių lervų aptikimo tyrimų atlikimo“. NMVRVI raštas ir mokymų programa.


Teritorinės VMVT

Spalio 15 d. 14.00 val.  VMVT Kretingos VMVT adresu Vilniaus g. 18, Kretinga, organizuoja mokymus vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų pieno ir pieno produktų tiekėjams. Mokymų temos: Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų pieno ir pieno produktų veterinarijos reikalavimai; Dėl pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo pakeitimo.

Spalio 16 d. 9.50 val. Raseinių rajono Šiluvos gimnazijoje, adresu M.Jurgaičio a. 6, Šiluva, Raseinių r., organizuojamas renginys skirtas Pasaulinei maisto dienai. Renginyje dalyvauja VMVT Raseinių VMVT vyr. specialistai – maisto produktų inspektoriai.

Spalio 16 d. 11.30 val. VMVT Ignalinos VMVT organizuoja mokymus (Rimšės seniūnijos salė, Mokyklos g. 6, Rimšės sen.) Rimšės seniūnijos ūkinių gyvūnų laikytojams tema Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose. Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų pieno produktų veterinarijos reikalavimai. Antimikrobinis atsparumas, atsakingas antibiotikų naudojimas ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos.

Spalio  16 d. 13.00 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) darbuotojai dalyvaus diskusijoje, skirtoje Pasaulinei maisto dienai, ir skaitys pranešimą tema „Maisto švaistymo mažinimas“.

Spalio 16 d. 13.25 val. VMVT Skuodo VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Diana Mažrimienė Barstyčių pagrindinėje mokykloje 5-10 klasių moksleiviams pristatys pranešimą tema „Maisto švaistymas“, skirtą Pasaulinei maisto dienai paminėti.

Spalio 16 d. 16 val. VMVT Jurbarko VMVT organizuoja pasitarimą su rajono medžiotojų būrelių ir klubų vadovais, kur bus supažindinta su Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. B1-814/D1-853 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2002 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 485/550 „Dėl Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“, kuris įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d.

Spalio 17 d. 11 val. VMVT Švenčionių VMVT patalpose (Kelininkų g. 4, Švenčionys) Švenčionių rajono privatiems veterinarijos gydytojams UAB "Vetmarket“ organizuoja kvalifikacijos kėlimo seminarą-diskusiją tema  „Ovuliacijos sinchronizacijos protokolų pritaikymas produktyvioms karvėms“.

Spalio 17 d. 12.50 val. VMVT Tauragės VMVT Tauragės miesto  M. Mažvydo mokykloje organizuoja susitikimą su 5-10 klasių mokiniais, tema „Maisto švaistymas ir sveikos mitybos pagrindai“.

Spalio 17 d. 14 val. Šalčininkų Santarvės gimnazijoje VMVT Vilniaus VMVT praves mokymus „Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, įsigaliosiančio nuo 2018-09-01 aktualijos“, o VMVT Šalčininkų VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Diana Songin pristatys bendrų praktinių patikrinimų ir valgiaraščių derinimo analizę. Seminare dalyvaus ikimokyklinių įstaigų, mokyklų ir vaikų globos namų vadovai ir atsakingi asmenys.

Spalio 17 d. 15 val. VMVT Jonavos VMVT (Kosmonautų g. 15, Jonava) organizuoja seminarą bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų maisto tvarkymo skyrių darbuotojams tema „Produktų saugos užtikrinimas visuose maisto tvarkymo etapuose“.

Spalio 17 d. 15 val. VMVT Alytaus VMVT salėje (Statybininkų g. 73, Alytus) vyks mokymai pieno supirkimo įmonių atsakingiems asmenims tema „Teisės aktų, naujų reikalavimų išaiškinimas“. Po mokymų diskusija su VMVT Alytaus VMVT darbuotojais aktualiais klausimais.

Spalio 17-18 d. 9 val. VMVT Jurbarko VMVT  (Muitinės g. 3, Jurbarkas) vyks VšĮ Aleksandro Stulginskio universiteto organizuojami mokymai "Mėsinių galvijų auginimas". Dalyvavusiems kursuose bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, patvirtinti LR ŽŪM . Mokymuose gali dalyvauti:  ūkininkai, jų partneriai, ūkio darbuotojai, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantys žemės valdytojai, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, amatininkai.

Spalio 18 d. 9 val. VMVT Skuodo VMVT, kartu su Skuodo rajono savivaldybės administracija (Vilniaus g.13, Skuodas), rengia savivaldybės lygio funkcines civilinės saugos pratybas tema „Afrikinio kiaulių maro židinio likvidavimas pil. Vardenio Pavardenio kiaulių laikymo vietoje“.

Spalio 18 d. 10 val. VMVT Anykščių VMVT vyriausieji specialistai-maisto produktų inspektoriai Asta Bartulienė ir Jonas Mėginis organizuoja pasitarimą-mokymus UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ turgavietės administracijai ir prekiautojams (Šaltupio g. 26, Anykščiai) tema „Teisės aktų reikalavimai prekybai turgavietėse, produktų atsekamumas, sauga ir kokybė“.

Spalio 18 d. 10.30 val. VMVT Šilutės VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Virginija Kirjanovienė Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje (Sodo g. 1, Švėkšna, Šilutės  r. sav.) 12 klasių moksleiviams skaitys pranešimą tema „Sveikesnė mityba. Maisto švaistymas“.

Spalio 18 d. 13 val. VMVT Telšių VMVT specialistai dalyvaus Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus organizuojamame Telšių rajono mokyklų vadovų ir maitinimo paslaugas teikenčios įmonės „Bruneros“ atstovų pasitarime mokinių maitinimo klausimais bei skaitys pranešimą apie maisto švaistymą (Žemaitės g. 14, Telšiai).

Spalio 18 d. 13 val. Panevėžio m. savivaldybėje vyks Renginių organizavimo komisijos posėdis. Dalyvaus VMVT Panevėžio VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Vaitiekūnienė.

Spalio 18 d. 14 val. VMVT Marijampolės VMVT kartu su UAB „Ad Infinitum“ organizuoja mokymus, skirtus viešojo maitinimo įmonių maisto tvarkymo skyrių darbuotojams, tema „Geros higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms, 2018 m. redakcija“. Mokymai vyks Marijampolės savivaldybės administracijos patalpose, Basanavičiaus a. 1, Marijampolė.

Spalio 18 d. 15 val. VMVT Biržų VMVT salėje (Veterinarijos g. 1, Biržų k., Biržų r. sav.) organizuoja mokymus vaikų ugdymo įstaigų už maisto tvarkymą atsakingiems asmenims šiomis temomis "Maisto tvarkymo higieniniai reikalavimai. Maisto švaistymo mažinimas".

Spalio 19 d. 9 val. VMVT Šilutės VMVT, Ramučių g. 14,  Šilutė, vyks civilinės saugos mokymai-seminaras tema „Lietuvos parengties ekstremaliosioms situacijoms organizavimas“. Mokymuose dalyvaus įstaigos darbuotojai.

Spalio 19 d. 9 val. VMVT Marijampolės VMVT organizuojami mokymai "Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas".

Spalio 19 d. 10 val. VMVT Rokiškio VMVT (Palūšnių k., Rokiškio r.) organizuoja okymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimas, ženklinimas ir gerovė. Duomenų įvedimas ūkinių gyvūnų registro informacinėje sistemoje“. Mokymų dalyviams bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę registruoti ir ženklinti ūkinius gyvūnus.

Spalio 19 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (adresu Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja susitikimą su Telšių „Kranto“ progimnazijos moksleiviais tema „Gyvūnų priežiūra ir gerovė. Sveikatai palanki mityba ir maisto švaistymas“.

Spalio 19 d. 11 val. VMVT Šakių VMVT (Vasario 16-osios g. 41, Šakiai) organizuojamas pasitarimas su įgaliotaisiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo prevencijos ir kontrolės priemonių taikymo, užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymo, antimikrobinio atsparumo, gyvūnų gerovės, ženklinimo bei identifikavimo ir kitų aktualių klausimų.

Spalio 19 d. 13.00 val. VMVT Kretingos VMVT Kretingos Marijono Daujoto pagrindinėje mokykloje organizuoja pamoką mokiniams temomis: maisto švaistymo mažinimas ir patarimai moksleiviams, kaip sveikai maitintis.

Spalio 19 d. 13.30 val. Šilalės kultūros centre vyks LR žemės ūkio ministro Giedriaus Surplio susitikimas su rajono ūkininkais, kuriame dalyvaus VMVT Šilalės VMVT pareigūnai.

Spalio 19 d. 14.30 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g.15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono medžioklės organizatoriais, medžiotojų klubų vadovais, medžiotojais bei kitais socialiniais partneriais tema „Veterinarijos reikalavimų medžioklėje vykdymas ir kontrolė“.

Spalio 19 d. 17 val. medžiotojų klubo „Sakalas“ patalpose, adresu Degučių k., Utenos r., Utenos r. sav., VMVT Utenos VMVT specialistai organizuoja mokymus klubo medžiotojams tema „Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir prevencijos priemonės. Veterinarinių, biologinio saugumo reikalavimų vykdymas medžioklės metu. Mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka. Užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas 2018 metais“.

Atgal