Savaitės renginiai 2018 11 05 – 2018 11 11

VMVT

Lapkričio 5-7 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti ekspertų ir darbo grupės posėdžiuose dėl oficialios gyvūnų ir prekių patekimo į ES šalis kontrolės: įgyvendinami teisės aktai pagal Reglamentą (ES) 2017/625.

Lapkričio 5-6 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus patarėja Rima Živatkauskaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Potsdamo pogrupio posėdyje.

Lapkričio 5 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos ekspertų darbo grupėje, skirtoje aptarti tam tikrų gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimą reglamentuojančio reglamento projektą pagal Reglamentą (ES) 2016/429.
 

Pavaldžios įstaigos

Lapkričio 5 – 7 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Asta Voitechovičiūtė vyksta į Vageningeną (Nyderlandų Karalystė) dalyvauti ES etaloninės laboratorijos, atsakingos už mikotoksinų ir augalų toksinų pašaruose ir maisto produktuose teršalus, organizuojamuose praktiniuose mokymuose.

Lapkričio 5 – 8 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamame 36-ajame zoonozių mokslinio tinklo susitikime, susijusiame su duomenų perdavimu.

Lapkričio 7 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto vyriausioji patarėja Laura Jazgevičienė dalyvaus Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos kartu su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija organizuojamuose Duomenų apsaugos pareigūnų mokymuose (Gedimino pr. 30, Vilnius).

Lapkričio 22 d. 9.30 val. NMVRVI Kauno teritorinis skyrius (Tilžės g. 18, Kaunas) organizuoja mokymus tema „Veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimo mokymai dėl trichinelių lervų aptikimo tyrimų atlikimo“. NMVRVI raštas ir mokymų programa.
 

Teritorinės VMVT

Lapkričio 5 d. 12 val. VMVT Palangos VMVT Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje (Ganyklų g. 2, Palanga) organizuoja septintų klasių mokiniams pamoką „Mitai ir faktai apie maisto švaistymą. Gyvūnų ligos – kaip galiu padėti ir apsaugoti. Kas yra antimikrobinis atsparumas, atsakingas antibiotikų naudojimas“.

Lapkričio 5-6 d.  9-16 val. VMVT Akmenės VMVT (Draugystės g. 3, Akmenė) vyks mokymo kursai „Avininkystės ūkio kūrimas ir plėtra“. Mokymo kursus organizuoja projekto „Žemės  ūkio veiklos efektyvumo ir konkurencingumo didinimas bei inovatyvių aplinką tausojančių technologijų taikymas gyvulininkystės ūkiuose“ VŠĮ Aleksandro Stulginskio universitetas. Mokymuose dalyvaus – ūkininkai, jų partneriai, ūkio darbuotojai, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantys žemės valdytojai, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, amatininkai. Dalyvavusiems kursuose bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, patvirtinti LR ŽŪM.

Lapkričio 6 d. 10 val. Kėdainių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kviečia visus privačius veterinarijos gydytojus į susirinkimą- pasitarimą. Adresu: Gedimino g. 77, Janušavos k., Kėdainių r. Darbotvarkė.

Lapkričio 6 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų r. sav.) organizuojamas susirinkimas privatiems veterinarijos gydytojams AKM neatidėliotinų priemonių klausimais, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo, stebėsenos mėginių ėmimo ir kitais klausimais.

Lapkričio 6 d. 11 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ darbuotojams tema „Ūkinių gyvūnų registro aktualijos“.

Lapkričio 6 d. 13 val. VMVT Vilkaviškio VMVT organizuoja mokymus „Per maistą plintančių infekcinių ligų protrūkių priežastys, prevencija“, skirtus viešojo maitinimo įmonių atsakingiems darbuotojams, taip pat bus skaitoma paskaita apie maisto švaistymą. UAB „Ad Infinitum“ pristatys „Geros higienos praktikos taisykles viešojo maitinimo įmonėms, 2018 m. redakcija“. Mokymai vyks VMVT Vilkaviškio VMVT salėje (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.).

Lapkričio 6-7 d. 9-16 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) vyks mokymo kursai „Mėsinių galvijų auginimas“. Mokymo kursus organizuoja projekto „Žemės  ūkio veiklos efektyvumo ir konkurencingumo didinimas bei inovatyvių aplinką tausojančių technologijų taikymas gyvulininkystės ūkiuose“ VŠĮ Aleksandro Stulginskio universitetas. Mokymuose kviečiami dalyvauti – ūkininkai, jų partneriai, ūkio darbuotojai, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantys žemės valdytojai, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, amatininkai. Dalyvavusiems kursuose bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, patvirtinti LR ŽŪM.

Lapkričio 7 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT viršininkas–valstybinis veterinarijos inspektorius Donatas Jonauskas dalyvaus Varėnos rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje (Vytauto g. 12, Varėna).

Lapkričio 7-8 d. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) vyks mokymo kursai „Avininkystės ūkio kūrimas ir plėtra“. Dalyvavusiems kursuose bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai.

Lapkričio 8 d. 10 val. VMVT Kaišiadorių VMVT salėje (Kaišiadorys, Girelės g. 45-5) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo tvarka. Duomenų įvedimas ūkinių gyvūnų registro informacinėje sistemoje“. Baigusiems mokymus bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkio gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

Lapkričio 8 d. 13 val. Panevėžio miesto Savivaldybėje vyks Renginių organizavimo komisijos posėdis. Dalyvaus VMVT Panevėžio VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Vaitiekūnienė.

Lapkričio 8 d. 14 val. VMVT Ignalinos VMVT organizuoja mokymus kartu su UAB "Ad Infinitum" (Ateities g. 23, Ignalina) viešojo maitinimo įmonių maisto tvarkymo skyrių darbuotojams tema "Geros higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms, 2018 m. redakcija".

Lapkričio 8 d. 14 val. VMVT Kaišiadorių VMVT salėje (Gedimino g. 45-5, Kaišiadorys) organizuojami mokymai-vieša diskusija apie vaikų maitinimo organizavimą (valgiaraščių sudarymo problemos), aktualius higienos reikalavimus maisto tvarkymo skyriuose, maisto švaistymo problemos mažinimą. Kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų maitinimo organizatoriai ir  vykdytojai.

Lapkričio 9 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė)) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymo, afrikinio kiaulių maro situacijos rajone ir Lietuvos Respublikoje, ir kitais aktualiais darbo klausimais.

Lapkričio 9 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT specialistai kartu su LR žemės ūkio rūmų savivaldos organizatoriais organizuoja pasitarimą-mokymus Rietavo savivaldybės ūkininkams tema "Pirminė gyvūninio ir negyvūninio maisto gamyba, tiekimas vietinei rinkai. Maisto švaistymas. Atsakingas antibiotikų naudojimas ūkyje“. Mokymai vyks Rietavo savivaldybės salėje, adresu Laisvės a. 3, Rietavas.

Lapkričio 9 d. 10.30 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo, suteikiant veterinarines ir kitas paslaugas kiaulių ūkiuose, 2018 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės planų įgyvendinimo ir kitų aktualių klausimų.

Lapkričio 9 d. 11 val. VMVT Akmenės VMVT Akmenės rajono, Agluonų kaimo bendruomenei,  Agluonų daugiafunkciniame centre (Dvaro g. 13, Agluonų k.) organizuoja susirinkimą, tema „Kiaulių maras“. Bus aptarta, kokie klasikiniai afrikinio kiaulių maro požymiai, kaip kiaulių savininkai gali apsaugoti savo gyvulius nuo afrikinio kiaulių maro, kokia šios ligos profilaktika ir likvidavimo priemonės, rekomendacijos norintiems auginti kiaules.

Lapkričio 9 d. 12 val. VMVT Skuodo VMVT viršininkas Algimantas Želvys dalyvaus UAB „Mažeikių Rugelis“ – Ylakių paukštyno naujos paukštidės (Spigino g. 6, Stripinių k., Ylakių sen., Skuodo r.) su vištų dedeklių laikymu ant kraiko, atidaryme.

Lapkričio 9 d. 15 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su Utenos rajono medžiotojų klubų vadovais tema „Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir prevencijos priemonės. Veterinarinių, biologinio saugumo reikalavimų vykdymas medžioklės metu. Mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka. Užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas 2018 metais”.

Atgal