Savaitės renginiai 2019 03 04 – 2019 03 10

VMVT

Kovo 3–8 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika vyksta į Tokiją ir Gifu (Japoniją) dalyvauti kaip Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro Giedriaus Surplio vadovaujamos delegacijos narys parodoje FOODEX 2019 ir susitikimuose su Japonijos kompetentingomis institucijomis dėl eksporto klausimų.

Kovo 4-5 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Aurelija Alionienė dalyvaus 12-ojo Lietuvos Respublikos ir Kazachstano Respublikos tarpvyriausybinės ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo komisijos posėdyje, kuris vyks  Ekonomikos  ir inovacijų ministerijoje.

Kovo 4-8 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė vyksta į Bajakovą (Kroatijos Respublika) dalyvauti kaip lektorė BTSF organizuojamuose mokymuose „Veterinarinė ir maisto importo kontrolė pasienio veterinarijos postuose (gyvi gyvūnai)“.

Kovo 10–12 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika vyksta į Prahą (Čekijos Respublika) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame Pasaulinės tarp valstybių plintančių gyvūnų ligų pažangios kontrolės programos (GF-TADS) 12-ajame nuolatinių ekspertų susitikime dėl afrikinio kiaulių maro Europoje ir 2019 m. kovo 12–15 d. vyksta į Kišiniovą (Moldovos Respublika) dalyvauti Europos Sąjungos Dvynių projekto Nr. MD 12 ENPI AG 01 16 „Parama Moldovos nacionalinei maisto saugos agentūrai“ uždarymo posėdyje.
 

Pavaldžios įstaigos

Kovo 4 – 9 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė vyksta į Lisaboną (Portugalija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Saugoma geografinė nuoroda (PGI) (žemės ūkio produktai)“.

Kovo 5 d. Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas Kauno teritoriniame skyriuje organizuoja seminarą „Valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų pasirengimo reaguoti į branduolines avarijas stiprinimas“. Seminare dalyvaus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno, Kėdainių, Jonavos, Prienų, Raseinių, Alytaus, Lazdijų, Marijampolės, Vilkaviškio, Elektrėnų, Kazlų Rūdos, Kalvarijos valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų viršininkai-valstybiniai veterinarijos inspektoriai (Tilžės g. 18, Kaunas).

Kovo 7 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė ir Informacijos ir duomenų analizės skyriaus vedėja Agnietė Grušauskienė dalyvaus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos organizuojamuose mokymuose „Informacija viešojoje erdvėje ir bendravimas su žiniasklaida“ (Siesikų g. 15 D, Vilnius).

Kovo 7 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis ir su jo veikla susipažins Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentai.
 

Teritorinės VMVT

Kovo 4 d. 9 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g.15, Skuodas) organizuoja Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, priešgaisrinės saugos mokymus darbo vietoje.

Kovo 4 d. 13.30 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuoja mokymus pagal VMVT 2019-02-22 įsakymą Nr. B4-39 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, priešgaisrinės saugos mokymo organizavimo“.

Kovo 4 d. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja paukštynų atsakingiems asmenims mokymus biologinių saugumo priemonių laikymosi klausimais, siekiant išvengti paukščių gripo viruso patekimo į paukštininkystės ūkius pavasarinės laukinių paukščių migracijos metu.

Kovo 4 d. 14 val. Buknaičių bendruomenės salėje VMVT Mažeikių VMVT organizuoja mokymus Buknaičių k., Leckavos mstl. ir aplinkinių kaimų kiaulių laikytojams. Jų metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Mažeikių rajone, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose svarba, paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje, vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų mėsos gaminių ir pusgaminių veterinarijos reikalavimai, gyvūnų gerovės reikalavimai, gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo reikalavimai ir kiti aktualūs klausimai.

Kovo 4 d. 16 val. Bugenių bendruomenės namuose VMVT Mažeikių VMVT organizuoja mokymus Bugenių, Ruzgų ir aplinkinių kaimų kiaulių laikytojams. Jų metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Mažeikių rajone, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose svarba, paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje, vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų mėsos gaminių ir pusgaminių veterinarijos reikalavimai, gyvūnų gerovės reikalavimai, gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo reikalavimai ir kiti aktualūs klausimai.

Kovo 5 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT Kairių seniūnijos salėje organizuoja susitikimą su ūkinių gyvūnų laikytojais tema „Gyvūnų ligos ir biologinė sauga (AKM, PG, LEIL, pasiutligė ir kt., praktinis biologinės saugos priemonių taikymas)“.

Kovo 5 d. 14 val. Purvėnų bibliotekos salėje VMVT Mažeikių VMVT organizuoja mokymus Purvėnų, Dargių, Žiogaičių ir aplinkinių kaimų kiaulių laikytojams. Jų metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Mažeikių rajone, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose svarba, paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje, vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų mėsos gaminių ir pusgaminių veterinarijos reikalavimai, gyvūnų gerovės reikalavimai, gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo reikalavimai ir kiti aktualūs klausimai.

Kovo 5 d. 16 val. Krakių mokykloje VMVT Mažeikių VMVT organizuoja mokymus Krakių ir Naikių kaimų kiaulių laikytojams. Jų metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Mažeikių rajone, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose svarba, paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje, vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų mėsos gaminių ir pusgaminių veterinarijos reikalavimai, gyvūnų gerovės reikalavimai, gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo reikalavimai ir kiti aktualūs klausimai.

Kovo 6 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuojamas pasitarimas su privačiais rajono veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptarti: gyvūnų užkrečiamųjų ligų  kontrolės stebėsenos planų vykdymas, afrikinio kiaulių maro situacija rajone, Lietuvos Respublikoje ir kaimyninėse šalyse, biologinio saugumo priemonių reikalavimai, kiti aktualūs darbo klausimai.

Kovo 6 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas, gyvūnų sveikatos priežiūros ir ligų kontrolės priemonės bei gyvūnų gerovės reikalavimai ūkiuose“.

Kovo 6 d. 10 val. Alantos seniūnijos patalpose ir 14 val. Balninkų seniūnijos patalpose VMVT Molėtų VMVT organizuoja mokymus aplinkinių kaimų ūkinių gyvų laikytojams. Jų metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Molėtų rajone, prevencija, paukščių gripo reikalavimai pavasarinės migracijos metu, lėtinė elnių išsekimo liga, pasiutligės ir kitų užkrečiamųjų ligų praktinis biologinio saugumo reikalavimų laikymasis, antimikrobinis rezistentiškumas, gyvūnų gerovės problemos ūkinių gyvūnų laikymo vietose, gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo reikalavimai ir kiti aktualūs klausimai.

Kovo 6 d. 14 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) Utenos VMVT specialistai organizuoja pasitarimą su Utenos rajono privačiais veterinarijos gydytojais tema „2018 metų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo rezultatai, VIVS analizė ir užduotys 2019 metams. Naujausių teisės aktų apžvalga“.

Kovo 6 d. 14 val. VMVT Kaišiadorių VMVT Viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marijonas Kriaučiūnas Kaišiadorių rajono savivaldybėje (Katedros 4, Kaišiadorys) dalyvaus ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje ir pateiks ataskaitą dėl ekstremaliųjų situacijų Kaišiadorių rajone.

Kovo 6 d. 14 val. Laižuvos seniūnijos salėje VMVT Mažeikių VMVT organizuoja mokymus Auksūdžio, Laižuvos mstl. ir aplinkinių kaimų kiaulių laikytojams. Jų metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Mažeikių rajone, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose svarba, paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje, vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų mėsos gaminių ir pusgaminių veterinarijos reikalavimai, gyvūnų gerovės reikalavimai, gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo reikalavimai ir kiti aktualūs klausimai.

Kovo 6 d. 15 val. VMVT Kaišiadorių VMVT viršininkas Marijonas Kriaučiūnas ir vyr. vet. gydytoja-inspektorė Kristina Augustienė Savivaldybės salėje (Katedros g. 4, Kaišiadorys) supažindins su Paukščių gripo ir afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir rajone. Informaciją išklausys Ekstremalių situacijų centro nariai, savivaldybės darbuotojai ir įmonių, įstaigų vadovai.

Kovo 7 d. 9 val. VMVT Kaišiadorių VMVT Viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marijonas Kriaučiūnas ir Vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Kristina Augustienė organizuoja pasitarimą su Kaišiadorių medžiotojų draugijos pirmininku, Kauno RAAD Kaišiadorių rajono agentūros darbuotojais. Jo metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimų sumedžiotų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelėse svarba, paukščių gripo situacija, stebėsena ir kontrolė ir kiti aktualūs tarpinstitucinio bendradarbiavimo klausimai.

Kovo 7 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) organizuojamas pasitarimas su įgaliotaisiais veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptariamas gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos planas, afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir veiksmai pasireiškus ligai, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimas kiaulių laikymo vietose, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimas paukščių laikymo vietose pavasarinės laukinių paukščių migracijos metu bei kiti aktualūs klausimai.

Kovo 7 d. 10 val. Čiulėnų seniūnijos patalpose ir 14 val. Suginčių seniūnijos patalpose VMVT Molėtų VMVT organizuoja mokymus aplinkinių kaimų ūkinių gyvų laikytojams. Jų metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Molėtų rajone, prevencija, paukščių gripo reikalavimai pavasarinės migracijos metu, lėtinė elnių išsekimo liga, pasiutligės ir kitų užkrečiamųjų ligų praktinis biologinio saugumo reikalavimų laikymasis, antimikrobinis rezistentiškumas, gyvūnų gerovės problemos ūkinių gyvūnų laikymo vietose, gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo reikalavimai ir kiti aktualūs klausimai.

Kovo 7 d. 11 val. VMVT Pasvalio VMVT organizuoja susitikimą su Pasvalio sav. Joniškėlio apylinkių seniūnijos kiaulių laikytojais. Bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimas, deklaravimas ir ženklinimas, gyvūnų judėjimas kiaulių ūkiuose, paukščių gripo situacija, stebėsena ir kontrolė. Renginys vyks Joniškėlio seniūnijos salėje.

Kovo 7 d. 15 val. Šaukėnų kultūros ir amatų centre (Juodlės g. 2, Šaukėnai, Šaukėnų sen.) VMVT Kelmės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Vileikis, kartu su Kelmės rajono savivaldybės administracijos atstovais, organizuoja mokymus Šaukėnų seniūnijos kiaulių laikytojams. Jų metu bus aptariama afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Kelmės rajono savivaldybėje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose svarba, paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje ir kiti aktualūs klausimai.

Kovo 7 d. VMVT Šiaulių VMVT Ginkūnų kultūros centre organizuoja susitikimą su ūkinių gyvūnų laikytojais tema „Gyvūnų ligos ir biologinė sauga (AKM, PG, LEIL, pasiutligė ir kt., praktinis biologinės saugos priemonių taikymas)“.

Kovo 8 d. 10 val. VMVT Marijampolės VMVT (Kauno g. 100A, Marijampolė) organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo  mokymai ūkinių gyvūnų augintojams.

Kovo 8 d. 14 val. 15 min. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus MK vadovams ir medžiotojams tema „Afrikinis kiaulių maras, regionalizacija, veiksmai I-os padidintos rizikos zonoje, praktinis biologinės saugos priemonių reikalavimų taikymas, mėginių ėmimas“.

 

Atgal