Informacija apie darbo užmokestį

  2017 m. IV ketvirtis Darbuotojų skaičius 2018 m. I ketvirtis Darbuotojų skaičius 2018 m. II ketvirtis Darbuotojų skaičius 2018 m. III ketvirtis Darbuotojų skaičius 2018 m. IV ketvirtis Darbuotojų skaičius
Direktorius 2614 1 2701 1 2689 1 2710 1 2676 1
Direktoriaus pavaduotojas 2212 3 2143 4 2176 4 2241 3 2253 3
Padalinio vadovas 1555 74 1515 78 1567 76 1531 78 1559 78
Padalinio vadovo pavaduotojas 1271 37 1280 35 1293 33 1337 34 1360 34
Patarėjas 1222 18 1307 20 1402 21 1427 22 1471 21
Vyriausiasis specialistas 870 661 887 618 893 624 923 609 945 620
Vyresnysis specialistas 859 23 861 21 879 19 918 20 939 26
Specialistas 544 348 570 351 573 341 580 338 587 338
Darbininkas 401 67 416 67 410 63 408 56 416 57

 

Atgal