Jeigu Jūs pamiršote savo naudotojo vardą arba slaptažodį, prisijunkite prie IMVIS per elektroninių valdžios vartų portalą (epaslaugos.lt). Prisijungus prie IMVIS minėtu būdu naudotojo kortelėje rasite savo naudotojo vardą, o slaptažodį galėsite pasikeisti naudotojo kortelės skirtuke „Slaptažodis“.
Informacija, teikiantiems prašymą sukurti juridinio asmens paskyrą Integralioje maisto ir veterinarijos informacinėje sistemoje (IMVIS)